market

Miejsce, gdzie cała uwaga koncentruje się na innowacyjnych pomysłach, łączących w sobie podejście biznesowe i niestandardowe wykorzystanie technologii.

To tutaj można odkryć nieoszlifowany diament lub, jako autor projektu, nawiązać kontakt z osobami i firmami zainteresowanymi inwestycją w projekt. Na Markecie na równych zasadach spotykają się obie strony, aby razem tworzyć i odkrywać nowe płaszczyzny współpracy.

Sesje pitchingowe

Sesje pitchingowe są to kilkominutowe prezentacje projektów oraz otwarta dyskusja na ich temat.

strefa innowacji

Strefa innowacji miejsce, gdzie w trakcie trwania Filmteractive autorzy projektów prezentują swoje pomysły na dedykowanych stanowiskach multimedialnych.

call
for
project